به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه میکاس کمپرسور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، از آخرین محصولات و دستاورد های این مجموعه بازدید فرمایید.
تاریخ برگزاری: 18 الی21 مهر ماه 1398
محل برگزاری: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران - فضای باز روبروی سالن 35 غرفه شماره 1037 . میکاس کمپرسور