تجهیزات هوای فشرده یکی از بخش های اصلی خطوط هوای کمپرسورها محسوب می شود. اغلب کمپرسورهای پیستونی که با استفاده از هوای فشرده کار می کنند نیاز به تجهیزات جانبی برای افزایش فشار کمپرسور دارند. در این مسیر مجموعه لوله های متصل به هم را می بینیم که وظیفه انتقال شدت جریان را به محل مصرف در معدن را به عهده دارند. در این مسیر باید حتما از لوازم جانبی و تجهیزاتی برای افزایش فشار حرکت هوای فشرده استفاده شود. یکی از مهم ترین مشکلاتی که بدون استفاده از تجهیزات جانبی هوای فشرده در مسیر رخ می دهد افت فشار هوا است. همچنین بدون استفاده از این تجهیزات، عملکرد کمپرسور افت می کند و نیاز به مصرف انرژی بیشتری داریم. عملکرد تجهیزات جانبی با افزایش فشار حرکت هوا در مسیر نسبت مستقیم دارد. از این رو انتخاب لوازم مرتبط به هم برای افزایش فشار در مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. برای محاسبه فشار افت هوا در لوله ها بدون استفاده از لوازم جانبی در مسیر از 6 رابطه استفاده می شود و در نهایت استفاده از تجهیزات هوای فشرده نمایانگر تعدیل شبکه می باشد.

 

 تجهیزات هوای فشرده یکی

 

 تجهیزات هوای فشرده  برای هر نوع از کمپرسور ها به تناسب نوع کمپرسور، نوع لوله کشی و انتقال هوای فشرده و طول مسیر به فروش می رسد. میزان هوایی که باید در کمپرسور ها فشرده شود در انتخاب تجهیزات هوای فشرده تاثیر بسیار زیادی دارد. جریان هوای مورد نیاز در کارگاه محاسبه می شود و در مقایسه آن با افت فشار، در نهایت سیستم مناسبی به عنوان تجهیزات هوای فشرده انتخاب می شود.

تجهیزات هوای فشرده شامل لوله های مناسب انتقال دهنده هوای فشرده ؛منبع مورد نیاز ، ملزومات جهت ایجاد خط لوله تمیز انتقال هوای فشرده ؛ روغن زنی، نوع کمپرسوری که هوای فشرده را تولید می کند و غیره می باشد. برای کاهش نوسانات فشاری در مسیر استفاده از تانک یا مخزن مناسب، ایجاد فشار در مسیر اهمیت بسیار زیادی دارد. حتی قطر مناسب لوله ها بر افزایش فشار مسیر تاثیر گذار خواهد بود.

انواع تجهیزات جانبی هوای فشرده :

هر نوع از کمپرسور های هوای فشرده نیاز به نوع خاصی از تجهیزات دارند. در اکثر موارد مدار حلقه ای به اندازه خطوط اصلی  مسیر برای کنترل افت فشار استفاده می شود. تعداد نقاط کنترل در مسیر حرکت مواد بستگی به نوع تجهیزات هوای فشرده و طول مسیر خواهد داشت. خطوط لوله و تجهیزات مورد نیاز برای  حرکت هوای فشرده در مسیر باید به گونه ای نصب شده باشد که دارای شیب 1 الی 2 درصدی باشند. در نهایت آب مایع شده از انتهای مسیر خطوط لوله جمع آوری و خارج گردد. شیب مناسب تجهیزات در مسیر باعث حرکت سریع تر مواد می شود. در مکان هایی که لوله ها به صورت افقی نصب شده باشند هرگونه انشعاباتی که برای نصب هوای فشرده در مسیر در نظر گرفته شده باشد باید در همان راستای خطوط اصلی قرار بگیرند. معمولا افت فشار در اینگونه مسیر ها بیشتر خواهد بود. فشار کاری و افت فشار مجازی در این مسیر بیشتر رویت می شود. همچنین سیستمی برای جلوگیری از هدر رفتن هوای فشرده در مسیر در نظر گرفته شده است و در صورتی که به این هوا نیازی نباشد با استفاده از شیر می توانید مسیر حرکت هوا را ببیندید.تعداد شیرهای کنترل و نوع آنها بستگی به نوع لوله کشی هوای فشرده دارد.

با گذشت بیش از  نیم قرن از بنیان گذاشتن مجموعه میکاس کمپرسور ، مسیر شکوفایی آن آغاز شده و موفق شده است از یک تجارت نوظهور به یک شرکت توسعه پایدار منش  تبدیل شود که در صنعت هوای فشرده شده و انواع کمپرسور شامل کمپرسور پیستونی، کمپرسور اسکرو،کمپرسور اویل فری تغییرات شگرف و بزرگی ایجاد نموده است.

خدمات تجهیزات هوای فشرده :

فروش تجهیزات هوای فشرده در تهران و شهرستان ها باید زیر نظر کارشناسان انجام شود. هر کدام از لوازم مورد نیاز برای حرکت مواد در مسیر بستگی به نوع مسیر حرکت هوای فشرده  و قدرت کمپرسور دارند. قیمت تجهیزات هوای فشرده با قیمت کمپرسور و طول خطوط لوله در ارتباط می باشد. فروش تجهیزات هوای فشرده کمپرسور معمولا در نمایندگی و خدمات پس از فروش تمامی برند های طراحی و ساخت کمپرسور های اسکرو انجام می شود. تمامی این تجهیزات برای استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی در مسیر نصب می شوند. بیشتر تجهیزات هوای فشرده شامل کمپرسور های اسکرو می شوند و کمپرسورهای با فیدبک مثبت کمتر نیاز به استفاده از تجهیزات هوای فشرده خواهند داشت. گارانتی این قطعات باید توسط شرکت مبدا تولید و طراحی این سیستم ها انجام شود.