این سری محصولات شامل دو برج مجزا که هرکدام حاوی مواد جذب کننده رطوبت می باشند بوده و هوای تولید شده توسط شیر های سولنوییدی و یک کنترلر دیجیتالی جهت جذب و جداسازی رطوبت به تناوب به هر یک از این دو برج وارد شده و پس از رسیدن به نقطه شبنم مورد طراحی، آماده مصرف خط هوای فشرده می شود.

خشک کننده های جذبی

مواد جذب کننده رطوبت در این دستگاه ها دارای سطوح متخلخل بسیاری می باشند که این خلل و فرج ها باعث جذب رطوبت هوای عبوری از کنار آن ها شده و پس از رسیدن به نقطه اشباع این مواد توسط مقدار کمی از هوای کاملا"خشک تولید شده در برج بعدی، دوباره احیا شده و آماده فرآیند جذب رطوبت در مرحله بعدی می شود.

 

این مواد جذب کننده رطوبت، پس از طی عمر مفید خود که بستگی به نوع ماده جذب کننده رطوبت و مرغوبیت آن و بسیار مهم تر از آن نحوه توزیع هوا در داخل برج ها می باشد، خواص خود را از دست داده و بایستی مجددا"شارژ گردند.

  • مواد جذب کننده رطوبت استفاده از نوع مرغوب، بادوام و ارزان و قابلیت تهیه آسان در نظر گرفته شده است.
  • افزایش عمر مفید مواد جذب کننده رطوبت بواسطه طراحی منحصر بفرد گردش مناسب هوا در برج های این سری از محصولات.
  • رفع عیوب مربوط به سرویس و نگهداری با استفاده از یک سیستم کنترل توزیع فرمان و قطعات برقی.
  • ارتقای کیفیت هوا در این سری محصولات و رسیدن به نقطه شبنم تعریف شده به آسانی.
  • وجود هیتر های با راندمان بالا و مصرف انرژی حداقل خود در مدل های هیتردار.

 خشک کننده جذبی dryer desiccant table01

جهت مطالعه کاتالوگ کلیک کنید