در کمپرسور های عمود (قایم) و V شکل بدون واسطه به صورت مجموعه دو سیلندر یا به صورت مجموع سیلندر ها می سازند. در سیستم کارتر بوش داخلی پرس می شود که باعث کم شدن خورندگی و ساده شدن تعمیرات می گردد و در صورت ساییده شدن قابل تعویض هستند. مجموعه سیلندر ها دارای کانال مکش و رانش مشترک می باشند. تحولات در داخل سیلندر عبارت است از مکش و تراکم رانش مبرد است و بدنه سیلندر نیرو های فشار گاز و فشردگی رینگ ها و نیروی نرمال مکانیزم میل لنگ و شاتون را تحمل می کند.

پیستون:

در کمپرسور های عمودی وV و VV شکل بدون واسطه پیستون های تخت عبوری به کار می رود. ولی در کمپرسور های غیر مستقیم الجریان ساده تر و غیر عبوری می باشد. در پیستون های عبوری که فرم کشیده تری دارند و سوپاپ مکش روی آن قرار دارد کانالی وجود دارد که از طریق این کانال بخار مبرد از لوله مکش به سوپاپ مکش هدایت شده در کمپرسور های اتصال مستقیم با اتصال پیستون به شاتون به وسیله اشپیل های شناور پیستونی (۳ گژنپین) انجام می گیرد.
پیستون بدون رینگ معمولا از چدن یا فولاد با کربنیک پایین ساخته می شود پیستون کمپرسور های افقی از چدن یا فولاد با تسمه های بابیتی در قسمت پایین می باشد. مهره و پیستون از جنس فولاد است در پیستون های تخت لوله ای سوراخ های زیر گژنپین باید در یک راستا و عمود بر محور پیستون باشد. (برای اینکه در جمع کردن پیستون با شاتون پیستون نسبت به محور سیلندر کج نباشد در پیستون های دیسکی سوراخ زیر میله باید در یک راستای سطح خارجی پیستون و سطح نگهدارنده لوله عمود بر محور پیستون باشد شیار های رینگ ها باید موازی هم بوده و سطوح خارجی آن ها عمود بر پیستون باشد مفصل اتصال پیستون و شاتون (دسته پیستون) کاملا شناور و آزاد است و می تواند در داخل بوش شاتون و بوش های بدنه پیستون آزادانه بچرخد.

رینگ های پیستون:

برای جلوگیری از نفوذ گاز متراکم شده به کارتر از رینگ های فشار (کمپرسی) و همچنین جلوگیری از خروج روغن از آن از رینگ های روغن استفاده می شود که در شیار های مخصوص روی پیستون سوار می شوند رینگ ها باید حتی الامکان کیپ شیار و در عین حال مانع حرکت آزاد پیستون در سیلندر نشوند تعداد رینگ های آب بندی بستگی به دور کمپرسور دارد.

واسطه (کریسکف):

واسطه برای اتصال رابط و شاتون بکار می رود و یک حرکت متناوب مستقیم الخط را طی می کند.

شاتون:

شاتون برای اتصال میل لنگ به پیستون یا به واسطه به کار می رود و جنس آن فولاد و بعضی اوقات چدن تشکیل شده از میله با دو سر که یکی از آن ها اتصال ثابت دارد و دیگری مجزا یا جدا شونده است.

میل لنگ:

این قسمت کمپرسور یکی از مهم ترین اجزا می باشد و باید خیلی سخت و محکم و در سطح اتصال آن نباید در شرایط مختلف خورندگی ایجاد شود. میل لنگ یک محور چرخنده است که در حرکت دورانی الکتروموتور را توسط شاتون به حرکت متناوبی پیستون در داخل سیلندر تبدیل می کند.

چرخ طیار:

چرخ طیار را روی میل لنگ بر خار نشانده و با مهره محکم می کنند. در زمانی که برای انتقال انرژی از الکتروموتور به میل لنگ از تسمه استفاده می شود.

کاسه نمد:

برای محکم نمودن میل لنگ و آب بندی خروجی آن از بدنه کارتر در کمپرسور های اتصال مستقیم از کاسه نمد استفاده می شود. درست کارکردن کاسه نمد باعث آب بندی بودن کمپرسور و در نتیجه کار صحیح کمپرسور می شود.

کاسه نمد ها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

 کاسه نمد کمپرسور های اتصال مستقیم با حلقه های اصطکاک، آب بندی بین حلقه ها در اثر ارتجاع فنر یا سیلیفون یا دیافراگم و همچنین به کمک وان روغنی که ایجاد سیفون هیدرولیکی می نماید می باشد. به گروه اول می توان کاسه نمد سیلیفونی و فنری را نسبت داد.
کاسه نمد کمپرسور های اتصال غیرمستقیم دارای خانه های زیاد با حلقه های برجسته فلزی یا مسطح با قشر فلویور است. کاسه نمد سیلیفونی با گشتاور (کوپل) اصطحکاک برتری.
فولاد تا سال های اخیر در کمپرسور های کوچک فریونی با میل لنگ به قطر تا 4۰ میلی متر مورد استفاده قرار می گرفت کاسه نمد فنری کار کمتر در تهیه، معتبر در کار، مونتاژ ساده و کار ساده تر مزایای کاسه نمد های فنری با سیفون روغنی است.
به ترین نوع کاسه نمد فنری با کوپل یا چفت های حلقه ای می باشد که یکی از گرافیت مخصوص و دیگری از فولاد سخت می شوند.

سوپاپ های مکش و رانش کمپرسور:

در کمپرسور های مبرد این نوع سوپاپ ها خودکار است و بر اثر اختلاف فشار در دو طرفه صفحه سوپاپ بازشده و در اثر ارتجاع فنر صفحه بسته می شود. مورد استفاده بیشتر را نوع نواری (صفحه های باریک) ارتجاعی بدون فنر دو طرفه دارد که یک آب بندی قابل اطمینان را به وجود آورده و مقطع عبور زیادی را ایجاد می نمایند. صفحات این نوع سوپاپ ها از صفحات باریک فولادی که خاصیت ارتجاعی دارند و به ضخامت۲ / ۰ تا ۱ میلی متر هستند تهیه می شوند و فرم صفحات مختلف است. اجزا اساسی هر سوپاپ عبارتند از صفحه سوپاپ، پایه (نشیمنگاه) که صفحه روی آن می نشیند و مقطع عبور و بست را تشکیل می دهند و محدود کننده صفحات روی پایه در بعضی از سوپاپ ها صفحه سوپاپ به وسیله فنر به پایه فشرده می شود و در کمپرسور های فریونی غیر مستقیم الجریان سوپاپ های مکش و رانش در قسمت فوقانی سیلندر (تخته سوپاپ) واقع هستند.

سوپاپ محافظ:

برای حفاظت کمپرسور از سانحه در مواقع ازدیاد سریع فشار رانش از سوپاپ محافظ استفاده می شود ازدیاد سریع فشار رانش ممکن است به خاطر نبودن آب در کندانسور یا بسته بودن شیر رانش در زمان روشن کردن کمپرسور به وجود بیاید.
در زمان کار کمپرسور سوپاپ محافظ باید بسته باشد وقتی فشار از حد مجاز در سیلندر تجاوز کرد آن باز شده و قسمت رانش را با قسمت مکش کمپرسور مرتبط می کند. فشار باز شدن سوپاپ محافظ بستگی به اختلاف فشار محاسبه ای (Pk – Po) دارد که معمولا برای آمونیاک و فریون ۲۲ حدود۲ / ۱ مگا پاسکال یا ۱۲ کیلو گرم بر سانتی متر مربع و برای فریون ۱۲ حدود۸ / ۰ مگا پاسکال می باشد که باز شدن سوپاپ محافظ در اختلاف فشار6 / ۱ (آمونیاک و فریون ۲۲) و یک مگا پاسکال برای فریون ۱۲ تنظیم می شود.


بای پاس (میان بر):
دو نوع میان بر وجود دارد:
برای کم کردن قدرت مصرفی در استارت کمپرسور های متوسط و بزرگ از میان بر استارت استفاده می شود و قسمت رانش را به قسمت مکش متصل می کند و در نتیجه در زمان استارت نیروی وارد بر پیستون حذف می شود یعنی کمپرسور در خلاص کار می کند و قدرت فقط برای حرکت کمپرسور و جبران نیروی مقاومت مصرف می گردد.
میان بر گاز ممکن است دستی یا اتوماتیک باشد که در این صورت برای باز شدن از یک شیر برقی (سلونویید) استفاده می شود و بسته شدن از طریق ضربان رله زمانی وقتی الکتروموتور دور کافی را بدست می آورد صورت می پذیرد.
در میان بر دستی زمان استارت کمپرسور شیر های رانش و مکش هر دو بسته هستند در حالی که در میان بر اتوماتیک هر دو باز بوده و در لوله برگشت یک سوپاپ برگشت به کار می رود. در کمپرسور های کوچک و متوسط تا قدرت ۲۰ کیلو وات معمولا از میان بر استارت استفاده نمی شود و الکتروموتور آن ها با گشتاور استارت بیشتری انتخاب می گردد. در کمپرسور های بزرگ برای تغییر بازده برودتی از میان بر تنظیم استفاده می شود و به طور دستی یا اتوماتیک قسمت سیلندر به قسمت مکش متصل می گردد و بدین ترتیب بازده برودتی حدود 4۰ الی 6۰ درصد کاهش می یابد.